Home / Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng kế toán 2/9/2015

Trường Phước - Giải pháp nhân công cho các công trình

Tuyển dụng kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHƯỚC Là Công ty tiên phong trong việc cung cấp giải pháp nhân công cho các công trình tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHƯỚC  với đội ...

Read More »

Kỹ sư giám sát xây dựng 20/2/2015

Trường Phước - Giải pháp nhân công cho các công trình

Kỹ sư giám sát xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHƯỚC Là Công ty tiên phong trong việc cung cấp giải pháp nhân công cho các công trình tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHƯỚC với ...

Read More »